Kibel


dobry znak
zwykła latryna - należy strzec się złych przyjaciół
03.12.2015