Kaszel


Kaszel jest symbolem zaburzenia komunikacji, niemożności porozumienia się, także z sobą samym. Plucie w czasie kaszlu - wypluwanie negatywnych emocji, złych myśli, czegoś, co nas uwiera w świecie zewnętrznym.

Duszenie się w czasie kaszlu - może być wynikiem jakiejś rzeczywistej choroby, niekiedy w marzeniach sennych symbole w sposób dosłowny informują nas o tym, co nam dolega.

Mieć kaszel - czekasz na odpowiedź, ale niestety okaże się ona odmowna.

01.01.2012