POLECAMY

Sennik

Kastracja

Kastracja jest rodzajem agresji skierowanej ku męskiemu aspektowi. Może być wyrazem traumatycznych przeżyć ze świata zewnętrznego, ujawnioną nienawiścią do mężczyzn. Jeśli kastracja śni się mężczyźnie, oznacza niskie poczucie własnej wartości, niewłaściwe postrzeganie siebie, lub niechęć do posiadania dzieci, strach przed macierzyństwem.

Samokastracja - brak akceptacji dla siebie jako mężczyzny, strach przed męskością, być może niewłaściwe postrzeganie własnej seksualności.

Powiązane: Genitalia  Fallus Eunuch