Kartofle


Kartofle symbolizują prawdziwą męskość oraz dojrzałość.

Widzieć kartofle na polu w słoneczny dzień - szczęście rodzinne.

Widzieć kartofle na polu w pochmurny dzień - kłótnie i nieporozumienia w rodzinie.

Zbierać kartofle - jesteś człowiekiem, który bardzo troszczy się o swoją rodzinę.

Obierać kartofle - będziesz w stanie odłożyć kilka groszy na czarną godzinę.

Jeść kartofle - nie wszystkie Twoje działania są słuszne.

Kopać kartofle - będziesz zmuszony podjąć pracę, która nie będzie Cię satysfakcjonowała.

Gotować kartofle - spodziewaj się niemiłych dla Ciebie odwiedzin.

Skrobać kartofle - zrzucisz ze swoich barków coś, co bardzo Ci ciąży.

01.01.2012