Karmić piersią


chęć dawania czegoś z siebie innym
03.12.2015