Kaczeńce


Kaczeńce symbolizują pomyślność i zadowolenie z życia.

Widzieć kaczeńce - radość i szczęście, a ze względu na kolor, również energia.

Zrywać kaczeńce - komuś brakuje Twojej obecności.

14.02.2012