POLECAMY

Sennik

Jeniec

brak własnej woli i chęci wpływu na swoje życie