Jazz


Jazz symbolizuje niepokój, który odczuwasz. Podświadomie zdajesz sobie sprawę z tego, że nie masz duchowej stabilności. Chciałbyś ją osiągnąć, ale nie wiesz jak albo się boisz.

Słuchać jazzu - wybierzesz towarzystwo ludzi lekkomyślnych, a nie swojego druha; może mieć to wpływ na pogorszenie Waszych stosunków.

Występować w jazzbandzie - wystawisz się na śmieszność i drwiny.

14.02.2012