Jaźń


Jaźń jest symbolem pełni, łączy duchowy i materialny wymiar człowieka, scala w jedność świadomość i nieświadomość, jednoczy aspekt żeński i męski, irracjonalność z racjonalnością, konkret i symbolikę. Symbolicznym obrazem Jaźni w snach są: koło, krzyż, światłość, niebo.

31.12.2011