POLECAMY

Sennik

Izba wiejska

Izba wiejska wyraża tęsknotę za spokojnym życiem w zgodzie z naturą.

Widzieć izbę wiejską - zapowiedź dobrobytu.

Siedzieć zimą w ciepłej izbie wiejskiej - Twoja pozycja społeczna jest niezagrożona.

Być w pełnej izbie wiejskiej - niebawem zostaniesz zaproszony na uroczystość rodzinną.

Wyjść z izby wiejskiej na chłód - możliwe, że poniesiesz straty, a Twoja pozycja społeczna zostanie zachwiana.