POLECAMY

Sennik

Indyki

zostaniemy poproszeni o wygłoszenie przemówienia,
zabity lub pieczeń - wplączemy sie w afere