POLECAMY

Sennik

Imię

Wypowiadając swoje imię w marzeniu sennym chcemy potwierdzić swoją tożsamość, upewnić się, czy aby na pewno istniejemy. Spowodowane to jest niepewnością siebie, niepewnością w relacjach ze światem zewnętrznym, zagubieniem się.

Słyszeć swoje imię - zazwyczaj wypowiadane jest przez osobę, postać, która uosabia jakiś aspekt naszego wnętrza; w tym sensie, jest to próba nawiązania dialogu podświadomości z świadomością.

Wypowiadać czyjeś imię - przywołujemy w ten sposób kogoś bliskiego, kogoś za kim tęsknimy, oczekujemy jego obecności w naszym życiu, często wypowiadamy imię osoby zmarłej, która była nam bliska, wypowiadamy również imię osoby, na której nam zależy.