Imadło

Imadło bardzo często występuje jako zapowiedź nastania smutnego okresu w życiu oraz poczucia bezsilności wobec świata.

Widzieć imadło - znajdziesz się w sytuacji, z której trudno Ci będzie znaleźć wyjście.

Posługiwać się imadłem - znajdziesz wyjście z bardzo trudnej sytuacji.

Imadło kowalskie - staniesz przed bardzo trudnym zadaniem.