POLECAMY

Sennik

Hostia

Hostia jest wyrazem lęków i obaw oraz negowaniem sacrum i buntem wobec religii. Agresja skierowana przeciwko symbolowi hostii może mieć również inne podłoże - tutaj będzie ona reprezentować konkretną osobę - z krwi i kości.