Hipopotam


Hipopotam zamieszkuje środowisko wodne, będzie zatem w marzeniu sennym reprezentantem tego wszystkiego, co wiąże się ze znaczeniem wody.

06.06.2014