POLECAMY

Sennik

Harpun

Harpun ze względu na swój kształt może być symbolem fallicznym. W tym kontekście jego obecność w śnie, ucieleśnia szeroko pojętą sferę seksualności. Może być również wyrazem ukrytej agresji, również seksualnej.

Harpun do połowu ryb - ważną rolę odgrywa woda, statek, którym się poruszamy oraz ryba, na którą polujemy.

Rzucanie w kogoś harpunem - gest ten można odczytywać dwojako: po pierwsze, wiąże się on z ukrytymi fantazjami seksualnymi na temat danej osoby, w drugim znaczeniu może świadczyć o agresywnym stosunku, który nie może zostać ujawniony w normalnych relacjach.