POLECAMY

Sennik

Harfa

Harfa w podstawowym znaczeniu symbolizuje napięcie między tym, co materialne, instynktowne a tym, co duchowe. Zapowiada ona jednak również odnalezienie upragnionego szczęścia.

Granie na harfie - próba znalezienia równowagi, panowania nad sobą, pogodzenie pozornie sprzecznych cech naszej osobowości.

Napięte struny harfy do granic możliwości - napięcie psychiczne, w jakim żyjemy.

Uszkodzona harfa - mówi o naszym rozbitym wnętrzu, dotyczy to zarówno sfery wyobrażeniowej, jak i materialnej, to utrata kontaktu ze światem i zagubienie się w rzeczywistości.

Widzieć jak ktoś gra na harfie - niebawem spotkasz osobę, która całkowicie zawładnie Twoim sercem.