Hamak

Hamak oznacza tymczasową chęć odgrodzenia się od zgiełku dnia codziennego. Może również oznaczać chwiejność oczekiwań i niestałość w poglądach.

Bujanie się w hamaku - brak zdecydowania, lenistwo, ucieczka w przyjemności, cyniczny dystans do wielu poważnych spraw, odgrodzenie się od nich.