Haczyk

Haczyk uosabia chęć utrwalenia wspomnień lub też tęsknotę za czymś, co było, co utraciliśmy bezpowrotnie, a co pragnęlibyśmy odzyskać za wszelką cenę.