Groty

widzieć we śnie grotek to otrzymać szanse naprawienia błędu, być w grocie oznacza bezpieczeństwo ale na krótko