Groty


widzieć we śnie grotek to otrzymać szanse naprawienia błędu, być w grocie oznacza bezpieczeństwo ale na krótko
03.12.2015