Gotowanie

Gotowanie przedstawia symboliczne tworzenie rzeczywistości, chęć panowania nad nią, rozwiązywanie problemów. Podczas gotowania ujawnia się chęć dominacji nad otoczeniem, sprawowania nad nim kontroli, chęć przyporządkowania składników, a więc symboli, które są nieodłącznym elementem naszego życia.

Powiązane: Kuchnia Piekarz