Góry


stać i patrzeć - dobre widoki na przyszłość
wchodzić - wiele trudności w zdobyciu kariery
spaść - kawalerowi lub pannie stracić dobra partię
03.12.2015