POLECAMY

Sennik

Golić się

skłonność do skąpstwa,
zaciąć się - utrata pieniędzy w wyniku błędnej kalkulacji