Generałowie

stracisz głowę wtedy gdy zaczniesz wygłaszać mowy filozoficzne