Gawron


Gawron reprezentuje ciemną stronę naszego Ja - ten nieznany obszar na który boimy się wchodzić. Może być również symbolem nierozwiązanych problemów i zmartwień, naszego zniewolenia i niemożności zmiany sytuacji, w której się znaleźliśmy.

Widzieć gawrona - na drodze do realizacji swojego planu napotkasz wiele przeszkód.

Martwy gawron - groźba choroby w bliskim otoczeniu.

Łapać gawrona - będziesz starał dostać się do towarzystwa, które jednak nie będzie chciało Cię przyjąć.

29.12.2011