Gaszenie


Gaszenie ognia oznacza, że możliwy jest jeszcze ratunek w nieszczęśliwej sytuacji. Widok światła lampy lub latarni znaczy świadome szkodzenie bliźniemu.

14.02.2012