POLECAMY

Sennik

Garb

Garb może być symbolem problemów z jakimi się borykamy i niemożnością ich rozwiązania. Ucieleśnia również brak akceptacji siebie, niewłaściwe postrzeganie własnej osoby. Widzimy siebie zdeformowanym, czujemy się przez to gorsi i nie lubiani, czyli ujawniamy niskie poczucie własnej wartości.

Widzieć siebie garbatym - spodziewaj się wygranej pieniężnej.