Galeria


Galeria reprezentuje tę część naszej psychiki, która jest odpowiedzialna za naszą wyobraźnię, poczucie estetyki oraz wrażliwość.

Oglądanie obrazów w galerii - nawiązanie kontaktu z tą właśnie sferą tutaj należy szczególną uwagę zwrócić na treści, jakie przedstawiają obrazy, gdyż to ich symbolika będzie kluczowa dla zrozumienia przekazu snu, we śnie zamiast obrazów mogą pojawić się rzeźby, czy też inne dzieła sztuki będą one symbolizowały zachodzące w nas przemiany, będą obrazem rzeczywistości w której się na co dzień znajdujemy i naszego w niej miejsca.

Siedzieć na galerii - otrzymasz zaproszenie od osoby, za którą nie przepadasz.

Olbrzymia galeria - udasz się na wielkie zakupy, które sprawią Ci wielką radość.

14.02.2012