Gabinet


Gabinet oznacza sferę racjonalną, myślenie i nasze wybory. Przy interpretacji tego symbolu ważny jest również wystrój gabinetu: jakie meble się w nim znajdują, czy są na przykład książki, czy panuje tu porządek, czy bałagan.

Ciemny gabinet - trudności w dokonywaniu właściwych wyborów, obrazuje ich nietrafność, nieufność do samego siebie.

Gabinet jasny i przestronny - prawidłowo rozwinięte poczucie racjonalności, bezpieczeństwa i ufności we własne siły.

Gabinet osobliwości - Twoje fundusze mogą się pomniejszyć.

14.02.2012