Futro

Futro należy rozpatrywać razem z innymi elementami pojawiającymi się we śnie. Jest także symbolem sporów i niepowodzeń.

Nakładać futro - przywdziewać drugą skórę, powrót do pierwotnych zachowań, emocji, uczuć.

Widzieć futro - ucieleśnienie kontaktu z nieznaną dotąd częścią własnego Ja.

Zdjąć futro ze zwierzęcia - zapowiedź dobrobytu.

Otrzymać futro - wejdziesz w związek małżeński dla pieniędzy.

Posiadać futro - będziesz bogaty, ale tylko przez chwilę.