Folwark


Folwark symbolizuje dobrobyt i szczęście rodzinne.

Widzieć folwark - będziesz człowiekiem bogatym.

Być właścicielem folwarku - spodziewaj się spadku.

Zaniedbany folwark - ludzie obgadują Cię za Twoimi plecami.

14.02.2012