POLECAMY

Sennik

Foka

Foka symbolizuje cielesność, emocje i czułość.

Obserwować fokę - niepewność własnych uczuć, bierne obserwowanie tego, co się dzieje w środku nas, brak refleksji nad własnym postępowaniem.

Pływać z foką - dobry kontakt z własną seksualnością i uczuciowością.

Rozmawiać z foką - zastanów się nad jakimś problemem, spróbuj go rozwiązać.