Fiolet


Fiolet jest symbolem stałości i godności, ale również męczeństwa, cierpienia i poddania się. W marzeniach sennych występuje najczęściej jako kolor ubioru, rzadziej kolor przedmiotów, czy otoczenia. Noszenie fioletowego ubrania - wyraz niezmienności poglądów, ale również cierpienia, zahamowań, niemożności uczynienia kroku do przodu.

28.12.2011