Filmować (kamerą)


Filmować to znak, że ktoś oczekuje od Ciebie szybkich rezultatów Twojej pracy lub natychmiastowego działania.

28.12.2011