POLECAMY

Sennik

Feniks

Feniks jest oznaką przemiany, przeobrażenia duchowości na wyższy stopień. W takim znaczeniu występuje w snach o charakterze inicjacyjnym. Jeszcze rzadziej, z racji na doniosłość symbolu, feniks obrazuje sferę życia seksualnego oraz sam akt seksualny.