Fant


Fant zwykle jest zapowiedzią nieporozumienia z kimś bliskim.

Dawać fanta - nie uda Ci się dotrzymać złożonej obietnicy.

Otrzymać fanta - ktoś niebawem poprosi Cię o pomoc.

28.12.2011