Epilepsja

Epilepsja może być wynikiem stresu lub nie rozładowanego napięcia seksualnego, któremu towarzyszą gwałtowne ruchy podczas śnienia. Znak ten odczytuje się również jako zapowiedź zmian w życiu.

Widzieć epileptyka - Twoje relacje z otoczeniem zmienią się, na dobre lub złe.