Emblemat


Emblemat to symbol, którego interpretacja jest możliwa wyłącznie w połączeniu z innymi symbolami. Przy jego odczytaniu należy wziąć pod uwagę kolorystykę emblematu, figury, lub słowa z jakich się składa, oraz jego wielkość i umiejscowienie.

Rysowanie emblematu - próba określenia i nazwania ważnych wydarzeń ze swego życia, próba jego uporządkowania, stworzenia nowej jakości.

28.12.2011