POLECAMY

Sennik

Eliksir

Eliksir jest symbolem nieznanego i tajemniczego. Uosabia przyszłość, która pozostaje dla nas za zasłoną.

Otrzymać eliksir - początek nowej drogi, nowego rozdziału, należy zwrócić uwagę na osobę, od której otrzymujemy podarunek, gdyż to ona stanowi sens całego przedstawienia sennego.

Pić eliksir - przyjmowanie czegoś, nabieranie ufności we własne siły.