POLECAMY

Sennik

Ego

Ego pojawia się najczęściej w postaci głównego bohatera dramatu sennego, który jest symbolem jakiejś części naszej psychiki, aspektu, który próbuje nawiązać dialog z naszym Ja. Główny bohater w marzeniu sennym czasami aktywnie uczestniczy w akcji, niekiedy jest tylko biernym obserwatorem. Często te dwa sposoby aktywności przenikają się wzajemnie. Przewaga aktywności oznacza ekstrawersję, zaś bierności introwersję osoby śniącej.