Dziura od klucza

nieświadome wyrządzenie krzywdy przyjaciołom