POLECAMY

Sennik

Dziewięć

Liczba dziewięć oznacza narodziny lub rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Może być również symbolem pozytywnych przemian, wewnętrznego konfliktu z samym sobą lub niewłaściwych relacji z otoczeniem. Dziewiątkę należy rozpatrywać w połączeniu z innymi symbolami i tu szukać właściwego znaczenia.

Dziewięć w śnie kobiety - tęsknota za byciem matką.

Dziewięć w śnie mężczyzny - pragnienie założenia rodziny.

Dziewięć jako liczba - powodzenie we wszelkich działaniach, planach i marzeniach.