Dusić się


Dusić się we śnie symbolizuje strach i agresję przed upokorzeniem z powodu zachowania ukochanej osoby.

Być duszonym - będziesz w związku, który w znacznym stopniu ograniczy Twoją niezależność.

Dusić we śnie kogoś - znak, że czujesz wobec tej osoby wielką nienawiść.

Być duszonym przez kogoś znanego sobie - znak, że odczuwasz strach przed tą osobą, obawiasz się jej.

Być duszonym przez nieznajomego - możliwe, że spotka Cię niesprawiedliwość ze strony bliskiego otoczenia.

Widzieć ludzi duszących się - uda Ci się pokonać wrogów.

14.02.2012