Drzewo palmowe


niedojście do skutku zamierzonego planu
03.12.2015