Drabina

Drabinę należy rozpatrywać w kontekście, w którym występuje, zwracać uwagę na inne symbole, gdyż w każdym przypadku może mówić o odmiennych aspektach naszego życia. Drabina we śnie może być również symbolem braku obecności sacrum w naszym życiu. W tym wypadku jest jakby pomostem między tym, co jest tu na ziemi, a tym co jest w górze - niebie. Drabina może oznaczać również akt seksualny.

Wspinanie się po drabinie - osiąganie celu, praca nad sobą, chęć osiągnięcia wysokiej pozycji; niekiedy przerost ambicji.

Schodzenie z drabiny - rezygnacja z aspiracji życiowych, smutek, niekiedy depresja.

Upadek z drabiny - nadmierna ambicja, stawianie sobie zbyt wysokich wymagań – to sygnał, że robimy coś wbrew sobie, jesteśmy tak zabiegani, iż nie mamy czasu na refleksję.

Zobaczyć leżącą drabinę - przed Tobą znajduje się szansa, której nie wolno Ci nie wykorzystać.

Nieść drabinę - uda Ci się znaleźć wyjście z bardzo trudnej sytuacji.

Widzieć kogoś niosącego drabinę - możliwe, że ktoś będzie chciał Ci przeszkodzić w realizacji planu.

Chwiejąca się drabina - Twoje plany są zagrożone, odłóż to w czasie, żeby nie ponieść wielkich strat.

Wchodzić na chwiejącą się drabinę - podejmiesz się przedsięwzięcia, które od początku będzie spalone.