Dług


Dług jest zapowiedzią kłopotów w miłości i finansach.

Spłacić dług - Twoja sytuacja materialna znacznie się poprawi.

Mieć długi - wśród Twoich znajomych jest osoba, która źle Ci życzy.

Spotkać dłużnika - postępujesz niegodnie, w końcu ludzie się spostrzegą.

27.12.2011