POLECAMY

Sennik

Despota

Despota może być symbolem kobiecości lub męskości. Mówi wówczas o relacjach między tymi dwoma aspektami. symbolizuje on również straty materialne.

Być despotą - ujawnia się nasza potrzeba sprawowania jeszcze pełniejszej kontroli nad swoim i czyimś życiem - może być wyrazem kompleksu niższości.

Rozmowa z despotą - próba nawiązania kontaktu z ambiwalentnymi uczuciami i próba ich uporządkowania.

Podporządkowanie się despocie - wciąż obecny strach przed dominującym rodzicem, w innym znaczeniu: podporządkowanie swego życia cesze, która w nas jest, podporządkowanie się silnym emocjom, również pożądaniu.

Sprzeciwianie się despocie - symbol dojrzewania tożsamości, wyzwolenia się z zaklętego kręgu toksycznej relacji rodzic - dziecko, sen taki symbolizuje gotowość do zasadniczych zmian w życiu, w innym znaczeniu: próba uwolnienia się od cechy, której w sobie nie akceptujemy, lub próba uwolnienia się od emocji, uczuć, które nam szkodzą i są dla nas niedobre.

Powiązane: Władza Król/królowa