Dekalog


Dekalog może symbolizować chaos, jaki panuje w naszym życiu, oraz potrzebę uporządkowania rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Być może potrzebujemy konkretnych rozwiązań, gotowych recept i szukamy ich gdzieś daleko zamiast spojrzeć w siebie.

27.12.2011