Czystość


Czystość to zapowiedź, że w niedługim czasie śniący będzie zmuszony do wzięcia na siebie większej odpowiedzialności. Jest to również znak skrajnego zagrożenia.

27.12.2011