POLECAMY

Sennik

Czas w marzeniu sennym

Sny są jak magiczna księga, w której zapisane są nie tylko nasze wspomnienia, lęki czy pragnienia, ale także sytuacje, które mają się dopiero wydarzyć.

Czas w marzeniu sennym

Marzenia senne zawsze odnoszą się do naszej przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Stąd ich podział na trzy podstawowe grupy:

  • Sny odnoszące się do przeszłości – dotyczą wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Po co więc pojawiają się, skoro sprawy, których dotyczą zostały już zakończone? Sny te są najczęściej sposobem na uporządkowanie naszych myśli i wspomnień albo przypomnienie o wydarzeniach i rzeczach, które były dla nas istotne. Należą do nich przede wszystkim sny odreagowujące, czyli jak sama nazwa wskazuje, pozwalające nam odreagować nasze przeżycia związane z przeszłością;
  • Sny odnoszące się do teraźniejszości – mają najczęściej charakter fizyczny, symboliczny lub erotyczny. Związane są z czynnikami, które działają na nas podczas snu. Mogą być to bodźce znajdujące się poza naszym ciałem, np. dzwonek do drzwi, lub działające na nas od wewnątrz, czyli nasze potrzeby, np. seksualne. Często sny odnoszące się do teraźniejszości związane są również z naszymi obecnymi problemami;
  • Sny odnoszące się do przyszłości – to najczęściej sny prorocze, odwrotne oraz symboliczne. Pokazują naszą przyszłość, sytuacje, które mogą się wydarzyć (sny prorocze) lub takie, które nigdy nie będą miały miejsca (sny odwrotne). Sny odnoszące się do przyszłości mogą być również wskazówką albo odpowiedzią na dręczące nas w rzeczywistości pytania.

Podział snów ze względu na czas pomaga lepiej zrozumieć istotę marzeń sennych i pozwala na bardziej trafną ich interpretację.